Om man frågar folk vad som kännetecknar en demokrati brukar ganska snart ordet yttrandefrihet dyka upp.FNs definition på detta ord är:”Frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.

I alla rättsstater finns det dock begränsningar i yttrandefriheten. Man får till exempel inte avslöja militära hemligheter eller hota med våld, förtala eller uppvigla. I de flesta europeiska länder, inklusive Sverige, omfattar heller inte yttrandefriheten hets mot folkgrupp eller rätt att sprida rasistiska budskap.

Kort sagt – yttrandefriheten gäller bara för den som själv tror på demokrati och är beredd att ta demokratin i försvar.

Men vad händer om man inte anser att alla har samma rättigheter? Om man tar sig rätten att förtala, uppvigla och sprida rasistiska budskap? Har man yttrandefrihet då?

Nej, inte enligt den tvåtusenåriga definition vi har av demokrati. I själva begreppet yttrandefrihet ligger ett erkännande av demokratin som det enda acceptabla styrelsesättet av en nation. Enligt demokratins lagar har de inte rätt att kränka yttrandefriheten. Det innebär ju per automatik att man ifrågasätter hela vår demokrati.

Har just kommit hem efter en promenad i centrala Hudiksvall. Överallt sitter klisterlappar som kränker demokratin. Utmanar vårt samhälle.

Och det värsta är, vet ni vad det värsta är…?

Att ingen verkar bry sig