Det är val på söndag.
Om det nu kan ha undgått någon.
Hör att en stor del av oss väljare ännu inte bestämt sig vad de ska rösta på.
Jag undrar om de verklligen tänker följa slutdebatten i kväll och om de gör de – blir de verkligen klokare på vad de tänker rösta på? Jag tror dessvärre inte det…

För några år sedan ägnade jag mycket tid åt en förening här i min hemstad. Inte en politisk utan en fritidsförening där jag hade äran att bli invald i styrelsen en tid.
För så betraktade jag min styrelseroll – ett hedersuppdrag och förtroende som jag fått från föreningens alla övriga medlemmar.
Vid ett styrelsemöte skulle en del viktiga saker fastslås och det blev med ens uppenbart hur olika vi tänkte kring uppdraget. Jag menade att vi måste fråga medlemmarna vad de ville innan vi kunde fatta beslut. Jag mindes nämligen hur trist det var när jag själv varit vanlig medlem och aldrig fått vara med och påverka.
En styrelseledamot förklarade då för mig att han var med i styrelsen endast för att själv få fatta de beslut han önskade för egen del. En annan menade att medlemmarna hade valt honom in i styrelsen därför att de visste att han fattade bra beslut åt dem. Förvånade insåg jag att vår värld såg väldigt olika ut.
Jag vet inte, kanske hade de rätt. Kanske var det jag som missuppfattat mitt uppdrag? Kanske fungerar demokrati på det sättet. Jag vet inte.

Samtidigt kan jag inte låta bli att känna igen hur olika värld vi tycks leva i när man följer en politikerdebatt.

Några säger : Välj det som blir bäst för dig! Det som gynnar din plånbok.

Andra säger: Välj det som blir bäst för så många som möjligt i vårt samhälle. Även om det innebär att just du kanske får det lite,lite sämre.

Exakt vem som vet vad som blir bäst för den egna plånboken eller för de flesta kan jag förstås inte säga.
Det måste du själv ta ställning till.

Men jag tycker du ska fundera länge på vilket slags samhälle du vill leva i.
Ett JAG-samhälle eller ett VI-samhälle?

Och så tycker jag du ska tänka på att saker och ting väldigt lätt kan förändras. Det JAG som är framgångsrikt och tryggt i dag kan om några år drabbas av sjukdom eller förföljelse. Då behöver JAG också det andra samhället de andra… ett där VI är lika viktigt. Hur välutbildad, smart och självständig du än är kan du aldrig vara säker.

Människan är beroende av andra människor hela livet, hela tiden. Alla hänger i hop. Allihop i hela världen.

Eller som poeten John Donne visste redan 1623

No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, Europe
is the less, as well as if a promontory were, as
well as any manner of thy friends or of thine
own were; any man’s death diminishes me,
because I am involved in mankind.
And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.

Fundera hur du tänker inför det. Och glöm inte att rösta på söndag…